Opis Kontraktu: 

Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, obejmuje rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku.

Cel Inwestycji:
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego w miejscowości. Poprawi się też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.