Przedsięwzięcie stanowi element projektu:
„Budowa obwodnic miejscowości na sieci dróg krajowych zarządzanych przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad”

dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, o wartości
2 000 000 000,00 zł wydatków kwalifikowanych.

100 Obwodnic

Opis Kontraktu: 

Inwestycja, o łącznej długości 1,76 km, obejmuje rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2022 roku.

Cel Inwestycji:
Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Dzięki temu nastąpi odciążenie układu komunikacyjnego w miejscowości. Poprawi się też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.