Zamawiający

GDDKiA Oddział w Olsztynie

Skarb Państwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
tel. 89 521 28 00
fax. 89 527 23 07
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
strona internetowa: gddkia.gov.pl

 

 

 

 

 

Usługodawca

MGGP

Usługa Wsparcia:
MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
e-mail: mggp@mggp.com.pl
tel. +48 14 626 38 90
Biuro Usługodawcy
Ługwałd 38B
11-001 Dywity
strona internetowa: mggp.com.pl

Wykonawca

Budimex

Wykonawca:
BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa
tel. +48 22 623 60 00
fax. +48 22 623 60 01
Biuro Wykonawcy
ul. Wojska Polskiego 20B
11-040 Dobre Miasto
strona internetowa: budimex.pl

Biuro Projektowe

arkas

Projektant:
Arkas-Projekt Sp. z o.o. Sp. k.

al. Piłsudskiego 70a
10-450 Olsztyn
tel. +48 89 532 45 00
fax. +48 89 532 45 10
strona internetowa: arkas-projekt.pl

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

MI

strona internetowa: http://mi.gov.pl