W tygodniu 11.07 - 17.07.2022 r. Wykonawca realizował roboty dot. branży drogowej i sanitarnej.