W dniu 04.11.2022 r. wystawione zostało Świadectwo Przejęcia Robót.