W tygodniu 27.12.2021-02.01.2022 w związku z okresem świątecznym i panującymi warunkami atmosferycznymi, Wykonawca nie prowadził robót budowlanych. Prowadzone były prace porządkowe polegające na kontroli tymczasowej organizacji ruchu oraz oczyszczaniu oznakowania.