W tygodniu 03.01 - 09.01.2022 Wykonawca prowadził Roboty utrzymaniowe oraz przeprowadzono były kontrole występowania zdarzeń środowiskowych na terenie Budowy.