W tygodniu 10.01 - 16.01.2022 r. Wykonawca prowadził Roboty ziemne oraz Roboty polegające na wzmocnieniu podłoża.