Postęp robót - Zaawansowanie finansowe - Stan na 30.09.2022 r..

Branża drogowa - 86,27%

Branża sanitarna - 100,76%

Branża energetyczna - 93,97%

Branża telekomunikacyjna - 97,53%

Budowa kanału technologicznego 100,92%

Zaawansowanie finansowe

Zaawansowanie finansowe

Postęp robót - zaawansowanie rzeczowe - stan na 16.10.2022 r.

Branża drogowa - 95,41%

Branża sanitarna - 100,76%

Branża energetyczna - 95,89%

Branża telekomunikacyjna - 97,53%

Budowa kanału technologicznego 100,92%

Zaawansowanie rzeczowe %

Zaawansowanie rzeczowe PLN

Graficzny postęp robót:

 

Postęp robót - wykres.