Postęp robót - Zaawansowanie finansowe - Stan na 28.07.2022 r..

Branża drogowa - 62%

Branża sanitarna - 94%

Branża energetyczna - 45%

Branża telekomunikacyjna - 98%

Budowa kanału technologicznego 97%

Finansowe %

Finansowe PLN

Postęp robót - zaawansowanie rzeczowe - stan na 01.08.2022 r.

Branża drogowa - 82%

Branża sanitarna - 96%

Branża energetyczna - 93%

Branża telekomunikacyjna - 98%

Budowa kanału technologicznego 100%

Rzeczowe %

Rzeczowe PLN

Graficzny postęp robót:

 

Graficzny postęp robót.