W dniu 20.10.2023 r. odbyło się spotkanie Komisji Odbioru Robót w trakcie którego potwierdzono wykonanie Robót oraz spisany został protokół Odbioru Ostatecznego Robót.