W dniu 26.10.2023 r. wystawione zostało Świadectwo Wykonania.