W tygodniu 17.01 - 23.01.2022 r. Wykonawca prowadził Roboty ziemne oraz Roboty polegające na wzmocnieniu podłoża.